Poznaj

Jak funkcjonuje M4Ready i jaka jest zawartość kursu

 

6 podstawowych modułów M4Ready

 • Jun 3, 2019

  Zakładanie kościołów: Zrozumienie procesu zakładania nowego kościoła

  Moduł odpowiada na pytania, dlaczego i jak zakładać kościoły, jakie wyzwania możesz napotkać podczas zakładania kościoła i co to znaczy być założycielem kościoła.

 • Jun 3, 2019

  Rozwój osobisty: Budowanie kompetencji i odporności

  Moduł pomaga uczestnikom odkryć i znaleźć sposób na rozwijanie ważnych kompetencji i zasobów, branie odpowiedzialności za rozwój osobisty i budowanie podstaw osobistej odporności w życiu i służbie, która wytrzyma trudne sytuacje.

 • Jun 3, 2019

  Ewangelizacja: Dzielenie się Ewangelią i zrozumienie kontekstu

  Ten moduł skupia się na prawidłowym zrozumieniu ewangelii i dzieleniu się nią, na umiejętności budowania relacji z ludźmi, którzy jeszcze nie zostali chrześcijanami. Dostrzeżemy jedno i drugie w kontekście miejsca, w którym działają uczestnicy.

 • Jun 3, 2019

  Komunikacja: Jak głosić biblijnie i odpowiednio do wierzących i niewierzących oraz komunikować się z partnerami i zwolennikami kościoła?

  Moduł zajmuje się kreatywną i efektywną komunikacją. Koncentruje się na biblijnym głoszeniu, które prowadzi do przemiany i na dzieleniu się wizją zakładania nowych kościołów.

 • Jun 3, 2019

  Rozwój zespołu: Budowanie zdrowego i dobrze funkcjonującego zespołu

  Moduł omawia kwestie budowania, rozwijania i kierowania zdrowym i dobrze funkcjonującym zespołem zakładającym kościoły.

 • Jun 3, 2019

  Uczniostwo: Budowanie kultury uczniostwa

  Moduł koncentruje się na praktycznych umiejętnościach uczniostwa jednostek, a także na rozwoju kultury uczniostwa w kontekście zakładania kościołów.

M4 Ready zawiera

Inspirujący weekend

Wszyscy uczestnicy M4Ready będą mieli okazję spotkać się z zespołami zakładania kościołów w ramach szkolenia M4.

Spotkania regionalne

Podczas kursu spotkasz się 5-6 razy z innymi uczestnikami oraz mentorem z Twojego miasta lub regionu.

Mentoring

Każdy uczestnik kursu ma mentora. Mentoring będzie się odbywał zarówno indywidualnie, jak i w małej grupie na terenie miasta lub regionu. Kontakt z mentorem planowany jest 1-2 razy podczas każdego modułu.

Skontaktuj się z nami

Invalid Email