Ønsker du å vite mer?

Forstå hvordan M4 Ready fungerer og innholdet i kurset. 

 

Innhold i M4 Ready

 • Jun 3, 2019

  Menighetsplanting: Forstå de viktigste steg i å starte en ny menighet.

  Vi tror alle kan være med å starte noe nytt, men ikke alle er entreprenør, menighetsplanteren. Her lærer du mer om hva som skal til for å starte en ny menighet. Hvorfor og hvordan starte noe nytt? Hva er utfordringene og hva kreves av en som er planter?

 • Jun 3, 2019

  Personlig utvikling: Om å lede seg selv og utvikle et robust lederskap

  Her lærer du om hvordan du kan bygge et robust liv som tåler en storm. Hvilke kompetanse og ressurser er nødvendige å ha? Hvordan kan jeg ta ansvar for egen utvikling og hvilke områder skal jeg utvikle? Du får mulighet til å ta en ferdighetsprofil og en resiliens profil.

 • Jun 3, 2019

  Evangelisering: Om å presentere evangeliet og forstå menneskene du kommuniserer med.

  Hensikten er å bringe verden til Gud og Gudsrike til verden. Gjennom treningen får du kunnskap, forståelse og verktøy for hvordan du kan være med å se mennesker komme til tro i Norge i dag.

 • Jun 3, 2019

  Kommunikasjon: Hvordan forkynne og undervise bibelsk på en relevant måte.

  Skal du lede må du også kommunisere. Hva kjennetegner gode kommunikatorer og forkynnere og hvilke ferdigheter har de? Hvordan bygge opp forkynnelse og hvilke metoder finnes. Hva kjennetegner åndsfylt forkynnelse?

 • Jun 3, 2019

  Teamutvikling: Bygge et sundt og velfungerende team.

  Hvordan utvikle gode team? Hva er viktig når du skal rekruttere team medlemmer? Og hvordan lede et sunt og velfungerende meninghetsplantingsteam? Dette er noen av de spørsmål som blir tatt opp i denne modulen.

 • Jun 3, 2019

  Disippelgjøring: Å skape en disippelgjørende kultur.

  Disippelgjøring skjer best gjennom utviklingen av en kultur der den enkelte er forpliktet på noen felles praksiser. Disippelgjøring skjer både gjennom individuelt engasjement og evne til å skape en kultur der mennesker besmittes av den kollektive praksis.

The elements of M4 Ready

Oppstartsweekend

Alle deltakerne er med på en oppstarts weekend. Dette kan skje helt i begynnelsen eller etter første modul. 

Regionale samlinger

Alle er med i en regional gruppe som kan bestå av 5-25 deltakere. Gruppen møtes 4-5 ganger iløpet av de 9 månedene M4 Ready varer. 

Mentoring

Det forventes av alle deltakerne at de skal ha en coach som har seks samtaler med dem i løpet av de ni månedene kurset varer. En samtale etter hver av de seks modulene. For mange vil det være naturlig at det er ledere fra egen sammenheng. Vi vil oppfordre deg som deltaker til også ta initiativ til at dette er på plass når vi starter opp prosessen i slutten av august. Du vil bli spurt om dette når de regionale lederne ringer deg etter at du er påmeldt. Derfor er det bra om du snakker med noen i din sammenheng for å avklare dette.

Kontakt oss

Invalid Email