Bli med!

M4ready er et ni måneders treningsprogram for deg som ønsker å lede, bygge, pionere og multiplisere menigheter og forsamlinger i Norge. Når du har vært gjennom M4Ready har du

Avklart hvorvidt du ser deg selv som en som kan starte ett nytt felleskap eller menighet,

eller ser deg selv som en del av et menighetsplantings team,

eller kanskje skal du ta en lederrolle i en lokal menighet med en klar forståelse av viktigheten av multiplikasjon og menighetsplanting.

Informasjon

Det vil bli startet opp nye kurs i 6-8 regioner i Norge fra første uke i september 2021. Mer informasjon om dette vil bli lagt ut på den norske M4 Ready websiden: M4Ready.no Her vil du også ha mulighet for å melde deg på.

5 regioner i Norge

De ulike regioner setter datoer for sine regionale samlinger: 

  • Oppstart: september 2021. 
  • Weekend 30. okt - 1 nov i Kristiansand
  • 18-21 mars 2021: Studietur London (Frivillig)
  • Avslutning: Mai 2021

Se de ulike regionene på vår norske webside 

helena-lopes-1m2LQEonm2A-unsplash
disruptivo-iQ15DTx-63k-unsplash

Dette er hva du får

Dette får du

  • 5 regionale samlinger
  • Weekend 18-20 oktober
  • Studietur til London 19-22 mars 2021 (Ikke obligatorisk)
  • 6 moduler med ukentlig online undervisning og oppgaver
  • Coaching og individuell oppfølging
  • Kurshefte med alle modulene og enhetene.

Kostnader

Kurset koster 4000 kroner pr. deltaker.
Dette inkluderer all online undervisning, oppfølging og oppstart weekend 18-20 oktober 2021.
Vi anbefaler deg til å søke din lokale menighet eller kirkelige sammenheng til evt, å søke om støtte.

Mentoring

Det forventes av alle deltakerne at de skal ha en coach som har seks samtaler med dem i løpet av de ni månedene kurset varer. En samtale etter hver av de seks modulene. For mange vil det være naturlig at det er ledere fra egen sammenheng. Vi vil oppfordre deg som deltaker til også ta initiativ til at dette er på plass når vi starter opp prosessen i slutten av august. Du vil bli spurt om dette når de regionale lederne ringer deg etter at du er påmeldt. Derfor er det bra om du snakker med noen i din sammenheng for å avklare dette.

Ønsker du å være med på M4Ready fra høsten 2020?

Mulighet for påmelding vil bli gjort tilgjengelig fra 1 mars 2022.

 

 

Hvis du er interessert i å starte M4Ready i din kontekst, ta kontakt med oss!

Invalid Email