Avasta rohkem

Saa aru, kuidas M4 Ready töötab ja mis on kursuse sisu

 

M4 Ready sisu

 • Jun 3, 2019

  Koguduse rajamine: Uue koguduse rajamise protsessi mõistmine

  See moodul vastab küsimustele: miks kogudusi rajada, kuidas seda teha, millised on võimalikud väljakutsed ja mida on vaja, et olla koguduse rajaja.

 • Jun 3, 2019

  Isiklik areng: Enesejuhtimine ja jätkusuutlik elustiil

  See moodul aitab arendada jätkusuutlikku elustiili, avastada olulisi oskusi ja ressursse ning võtta vastutust oma isikliku kasvu eest.

 • Jun 3, 2019

  Evangelism: Evangeeliumi esitamine ja konteksti mõistmine

  Moodul keskendub evangeeliumi arusaadavale mõistmisele ja esitamisele, võimele ehitada suhteid nendega, kes veel ei usu ja kasutada mõlemat oskust oma kohalikus kontekstis.

 • Jun 3, 2019

  Kommunikatsioon: Jutlustamine ja õpetamine piibellikult ja asjakohaselt

  See moodul käsitleb loomingulist ja efektiivset suhtlust. Keskendutakse piiblipõhisele jutlustamisele, mis viib elumuutuseni ja koguduse rajamise visiooni edastamisele.

 • Jun 3, 2019

  Meeskonna arendamine: Terve ja hästi toimiva meeskonna loomine

  Moodul käsitleb hästi toimiva ja terve koguduse rajamise meeskonna värbamise, arendamise ning juhtimise küsimusi.

 • Jun 3, 2019

  Jüngerlus: Jüngerliku kultuuri loomine

  Moodul käsitleb nii isiklikke jüngerluspraktikaid kui ka viise, kuidas arendada jüngerlikku kultuuri koguduse rajamise kontekstis.

M4 Ready osad

Piirkondlikud kokkusaamised

Need võivad toimuda kohalikus kirikus, kus 5-20 osalejat ühest piirkonnast saavad kokku piirkonna juhtidega M4 Ready'st. Tavaliselt toimub 4-5 kokkusaamist.

Mentorlus

Igale osalejale võimaldatakse mentor. Erinevad riigid valivad mentorluse intensiivsust erinevalt. Osad valivad kaks korda igas moodulis, teistel on kuus mentorkohtumist, üks peale igat moodulit. Mentorlus võib toimuda üks-ühele või väiksemates gruppides. Erinevad rahvused võivad otsustada mentorlust ja osasid kursuse aspekte oma konteksti järgi kohandada.

Võta ühendust

Invalid Email