Dozvědět se více

Jak M4Ready funguje a co je obsahem kurzu?

 

M4Ready má 6 základních modulů

 • Jun 3, 2019

  Zakládání sborů: Porozumění procesu zakládání nových sborů

  Modul odpovídá na otázky proč  a jak zakládat sbory, s jakými výzvami se můžete při zakládání sboru setkat a co to znamená být zakladatelem sboru.

 • Jun 3, 2019

  Osobní rozvoj: budování kompetencí a odolnosti

  Modul pomáhá účastníkům objevit a najít cestu, jak rozvíjet důležité kompetence a zdroje, přijmout zodpovědnost za osobní růst a budovat základ pro osobní odolnost v životě i službě, která obstojí i v náročných situacích. 

 • Jun 3, 2019

  Evangelizace: Sdílení Evangelia a porozumění kontextu

  Tento modul se zaměřuje na správné porozumění evangeliu a jeho sdílení, na schopnost budovat vztahy s lidmi, kteří se ještě nestali křesťany. Obojího si budeme všímat v kontextu místa, kde účastníci působí.

 • Jun 3, 2019

  Komunikace: Jak kázat biblicky a relevantně k věřícím i nevěřícím a komunikovat s partnery a podporovateli sboru

  Modul se zaobírá kreativní a efektivní komunikací. Je zaměřen na biblické kázání, které vede k proměně a na sdílení vize zakládání nových sborů. 

 • Jun 3, 2019

  Týmový rozvoj: Budování zdravého a funkčního týmu

  Modul pojednává o otázkách sestavení, rozvoje a vedení zdravého a dobře fungujícího týmu pro zakládání sborů. 

 • Jun 3, 2019

  Učednictví: Budování kultury učednictví

  Modul se zaměřuje na praktické dovednosti v učednictví jednotlivců, tak na rozvoj kultury učednictví v kontextu zakládání sborů. 

M4Ready obsahuje

Inspirativní víkend

Všichni účastníci M4Ready budou mít možnost setkat se s týmy zakladatelů sborů v rámci tréninku M4.

Setkání v regionu

Během kurzu se 5-6 krát setkáte s dalšími účastníky a  mentorem z vašeho města nebo regionu.

Mentoring

Každý účastník kurzu má svého mentora. Mentoring bude probíhat jak individuálně, tak v malé skupině v rámci města nebo regionu. Kontakt s mentorem je plánován 1-2 krát během každého modulu.

Napište nám

Invalid Email