Calendar Norway

Uke 48Modul 3: Evangelisering.
Unit 1: Evangeliet
Uke 49Unit 2: Motivasjonen og kontekst rundt evangelisering
Uke 50Unit 3: Evangeliet i ord og gjerninger.
Uke 51Unit 4: Relasjoner i evangelisering
Uke 1Unit 5: Min historie og deres historie
Uke 2Unit 6: Nyttig praksis i evangelisering
Mentorsamtale
Uke 3Modul 4: Kommunikasjon.
Unit 1: Jesu fem hemmeligheter, Læremesteren, del 1.
Uke 4Unit 2: Jesu fem hemmeligheter, Læremesteren, del 2.
Uke 5Unit 3: Kjenn dine tilhørere
Uke 6Unit 4: Finn stemmen din!
Uke 7Unit 5: Å dele menighetsplantings-drømmen din
Uke 8Unit 6: Hvordan få kontakt med nærmiljø
Mentorsamtale
Uke 9Modul 5: Teambygging
Unit 1: Hva er et team?
Uke 10Unit 2: Hvordan rekruttere team?
Uke 11Unit 3: Faser i teamutvikling
Uke 12Unit 4: Sunne team. Slik vedlikeholder du det!
Uke 14Unit 5: Sunne team: Hvordan løse utfordringer
Uke 15Unit 6: God teamledelse
Mentorsamtale
Uke 16Modul 6: Disippelgjøring
Unit 1: Disippelskap og disippelkultur
Uke 17Unit 2: Vekst i Guds rike
Uke 18Unit 3: Viktigheten av åndelig disiplin
Uke 19Unit 4: Forvandlet av Guds Ord
Uke 20Unit 5: Multiplikasjon av disipler
Uke 21Unit 6: Nyttige verktøy og tiltak
Mentorsamtale